afbeelding_bronlachairoi_pagina

Opdracht

Johan Wendt kwam bij mij en wilde graag een mooi logo voor hun stichting Bron Lachai-Roi. Het logo moest liefde, vertrouwen, vreugde en de relatie met God uitbeelden. De doelstelling van Bron Lachai-Roi is: Mensen vanuit een christelijke levensvisie helpen en ondersteunen in het ontdekken gezien en geliefd te zijn, zodat ze komen tot een gezond zelfbeeld en tot een waardevolle eigen bijdrage in gezin, gemeenschap en samenleving.

KLANT

Bron Lachai-Roi; Johan Wendt

Wat ik deed

Ontwerp en Graphic Design